2008

 Møllen Januar/februar 2008

Møllen Januar - Februar 2008

Indeholder artikel om Poul la Cour og hans store arbejde med udviling af teorien om den "ideale møllevinge". Der er en omtale af opsætning af hat på Svellas Mølle, som ejes af selskabet "Danske Møllers Venner". Klim Mølle og "Krigen" er historien om en strid mellem møllere i Klim i midten af 1800- tallet.

Nævnte møller: Askov Forsøgsmølle, Brobyværk Mølle, Dauglykke Mølle, Gudhjem Mølle, Høm Mølle, Klim Mølle, Kuremøllen, Lumby Mølle, Segalt Mølle, Stouby Mølle, Svanemøllen,  Svellas Mølle, Tejn Mølle, Valsemøllen, Vindblæs Mølle, Årsdale Mølle

Hent pdf

 Møllen Marts/april 2008

 Møllen Marts - April 2008

Indeholder den fine fortællen af V. Sørensen om livet på Øresø Mølle i begyndelsen af det 19´ århundrede. Dagens og årets gang på møllen, som desværre ikke eksisterer længere. Steinar Winsvols fra Norge har skrevet om "Vårt daglige brød i møllehistoriske perspektiv"

Nævnte møller:Bechs Mølle, Egå Mølle, Gravengård Mølle, Grubbe Mølle, Gudhjem Mølle, Huul Mølle, Lumby Mølle, Neble Mølle, Nr. Jernløse Mølle, Tejn Mølle, Valsemøllen, Ærøskøbing Bymølle, Øresø Mølle, Årsdale Mølle

Hent pdf

 Møllen Maj/juni 2008

 Møllen Maj - Juni 2008

Indeholder omtale af hatopsætning på Vibæk Mølle på Sydals. I artiklen "Natur- og vandplaner - tages der hensyn til vandmøller?" beskrives problematikken omkring opfyldelse af høj miljømæsig målsætning i vandløb og hvordan det kan være vandskeligt at varetage de kulturhistoriske interesser omkring vandmøller. Vagn Rasmussen skriver om Sillerup Mølles historie - 1. del. Bladets midtersider er helliget omtale af Dansk Mølledag der afholdes søndag denn 15. juni, hvor 102 møller deltager.

Nævnte møller: (ikke inklusiv de 102 deltagende møller ved Dansk Mølledag) Bagenbjerg Mølle, Bierne Mølle, Dybbøl Møælle, Gøhlmanns Mølle, Høm Mølle, Lumby Mølle, Kolby Mølle, Nørre Tranders Mølle, Rødkilde Mølle, Sillerup Mølle,True Mølle, Ulbølle Mølle, Ulstrup Mølle, Vanløse Mølle

Hent pdf

 Møllen Juli/august 2008

 Møllen Juli - August 2008

Indeholder omtale af Dansk Møllerforenings 124. årsmøde, som blev holdt på Bornholm i dagene 30. maj til 1. juni 2008. Lise Andersen beskriver detaljer om tilpasning af kamme i artiklen "Facination af tandhjul". 2. del af serien om Sillerup Mølle af Vagn Rasmussen

Nævnte møller: Agersø Mølle, Bechs Mølle, Borreby Mølle, Christiansmøllen, Egebjerg Mølle, Grubbe Mølle, Havnø Mølle, Hønsinge Mølle,  Katvad Mølle, Kuremøllen, Nørholm Mølle, Oxholm Mølle, Sillerup Mølle, Sulkendrup Mølle, Tejn Mølle, Tranekær Slotsmølle, Valsemøllen, Viby Mølle, Vibæk Mølle, Ølsemagle Mølle, Aarup Mølle, Årsdale Mølle

Hent pdf

 Møllen September/oktober 2008

 Møllen September - Oktober 2008

Indeholder artikel om Dansk Mølledag på Øster Sundby Mølle af Karin Abildgaard. Herluflille Mølle og Egeskov Mølle fik hat på. Otto Rasmussen skriver om sin familiære tilknytning til Lumby Mølle. Vagn Rasmussen skriver 3. del af Sillerup Mølles historie.

Nævnte møller: Agersø Mølle, Brahetrolleborg Mølle, Dybbøl Mølle, Egeskov Mølle, Gl. Rye Mølle, Grubbe Mølle,  Havnbjerg Mølle, Herluflille Mølle, Lille Mølle, Løve Mølle,  Lumby Mølle, Kettinge Mølle, Kuremøllen, Sillerup Mølle, Øster Sundby Mølle

Hent pdf

 Møllen November/december 2008

 Møllen November - December 2008

Indeholder en artikel om bevaring af vandmøllelokaliteter med inspiration fra Holland. Det drejer sig om at bevare den kiulturhistoriske lokalitet og vandføring til vandmøllen. Mandø Mølle blev indviet med nye vinger. Lise Andersenm skriver om Nr. Tranders Mølle - fra vindmølle til valsemølle, hvor møllens historie er omtalt, herunder forsøget på at genopbygge møllen i Andelslandsbyen Nyvang, og den endelige realisering af de sidste mølledele fra en af landets sidste valsemøller. Endelig er der omtale af foredrag af museumsinspektør Torben Grønnegaard Jeppesen om revision af bygningsfredningslovgivningen.

Nævnte møller: Brahetrolleborg Mølle, Dyrehavemøllen, Egeskov Mølle, Gravengård Mølle, Huul Mølle, Keldal Mølle, Kongsvad Mølle, Kongstrup Mølle, Lumby Mølle, Lydinge Mølle Mandø Mølle, Moesgaard Skovmølle, Nørre Tranders Mølle, Pibe Mølle, Randrup Mølle, Ringsted Mølle, Skovsgård Mølle og Bagerimuseum, Stenløse Mølle, Sundvedgårds Mølle, Udstrup Mølle, Viby Mølle

Hent pdf