2009

Dansk Mølledag 2009 blev holdt søndag den 21. juni

 

På mølledagen er mølleejere, møllelaug, museer m.v. med til at gøre offentligheden bekendt med de historiske møller, og især betydningen og vigtigheden af at bevare disse for eftertiden.

I 2009 var der en del "nye" deltagende møller. Dansk Mølledag byder velkommen til 


Skovsgaard Mølle & Bagerimuseum

Skovsgaard Mølle & Bagerimuseum ligger i Esholte ved Slagelse. Museet blev grundlagt i 1990 og  på stedet kan opleves historier og billeder fra bagerier, konditorier og møller. Museets udstillinger dækker perioden fra 1900 - 2000 og er et værdifuldt stykke af vores tids kulturhistorie.

Skovsgaard Mølle som ligger umiddelbart overfor bageriet, er en stor muret hollandsk mølle med underdel i to etager. Selve møllekroppen, der er i tre etager, er beklædt med egespån.

Møllen er opført i 1817, og i dens murværk er der genanvendt teglsten af forskellige formater; mest dominerende er de såkaldte munkesten, der skulle være nedrivningssten fra Antvorskov Klosterruin.

Det er den anden største herregårdsmølle i Danmark. Møllen ligger højt i terrænet, og fra møllen er der en storslået udsigt til det omgivende landskab.Rolfsted Mølle

Smukt beliggende vandmølle i landsbyen Rolfsted. Den oprindelige vandmølle nedbrændte i 1918, hvorefter de nuværende bygninger blev opført. Der blev indlagt en turbine som stadig i i drift. Der er bevaret mølleriinventar, herunder bl.a. en kværn og en slaglemølle. Af og til producerer vandturbinen strøm. I oktober - november 2006 etableredes en faunapassage, således at havørreder og andet fauna kan trække uden om opdæmningen. I september 2007 og i juni 2008 holdt Rolfsted Mølle Åben Mølle og deltager nu i Dansk Mølledag 2009.


Uggerslev Mølle

Uggerslev Mølle er en hollandsk kornmølle med jordomgang, opført i 1900, og beliggende ved Uggerslev nær Otterup. Den malede korn indtil 1967, hvor den blev taget ud af drift. Møllen er i privat eje, og familien har drevet mølleri her siden 1880.

Den nuværende mølle blev bygget på fundamentet efter en mølle som brændte under et tordenvejr i 1899, og er dermed en af Danmarks yngste møller. Undermøllen er bygget af mursten, overmøllen er ottekantet og bygget i træ med brædder på klink nederst og spåndækning øverst. Møllen har en løgformet hat, som er beklædt med pap. Møllen krøjer med vindrose og vingerne har manuelle klapper der betjenes fra jordomgangen.

Møllen, der står der i dag, giver et godt indtryk af, hvorledes en mølle blev drevet omkring år 1900. Både møllerens bolig og staldbygningen er bevaret. Derimod er savværket, som var årsagen til at møllen var i drift frem til 1967, revet ned. Uggerslev Mølle blev restaureret udvendig i 1999-2002.


 

Lindelse Mølle

Lindelse Mølle er en hollandsk vindmølle, der står på en lille bakke, nogle kilometer syd for Rudkøbing på Langeland.

Lindelse Mølle opførtes 1828 efter en brand i den gamle mølle. Ejeren var digteren Thor Langes far. Han syntes møllen opstod i en ny og flottere skikkelse, ligesom Fugl Phoenix, og kaldte den "Phoenix Mølle". Flot har den nye mølle da også været. Den var spåntækket og malet med oliefarve. Vindueskarmene var beklædt med blyplader. Enden af vingeakslen var beslået med kobber og ægte forgyldt. Vingerne var på 36 alen og sejlene var af russisk dug. Galleriet var belagt med egeplanker og der var 5 kværne. Det har været et imponerende syn at se denne mølle.

Vingerne havde oprindelig hækværk og sejl, men i 1920 fik møllen monteret selvsvikker og vindrose. Møllen var i drift helt frem til 1970. Nu står møllen med nøgne vingebjælker. Lindelse Mølle gennemgik 2000-2002 en tiltrængt restaurering og fremstår, med undtagelse af vingerne, som intakt. Mølle og møllegård er fredet og blev i 2009 købt af Simon Greve og Jette Lorenzen.Fannerup Mølle

Vandmøllen stammer fra 1600- tallet og blev oprindeligt anvendt som korn- og stampemølle. Den nuværende mølle er opført i 1854 og tilhørte Fannerupgård. Der blev drevet grynmølleri og handel med foderstoffer. Indtil 1910 var der desuden bageri på møllen. Vandmøllens to brystfaldshjul blev udskiftet med en turbine i 1948. Dele af møllens inventar blev flyttet til Karmark Mølle i 1960- erne. Tilbage er bevaret gennemløbstørreri, renseri og bladeri.Huul Mølle

Huul Mølle udgør sammen med Klæstrup Mølle (Nibe trævarefabrik) og Vokslev Kalkgrav en unik helhed ved Binderup Å. Huul Mølle har to mølledamme, så man har kunnet opstemme i den øverste dam, mens man brugte vandet i det nederste. Huul Mølle nævnes første gang i 1440 og havde oprindeligt underfaldshjul der trak en enkelt kværn. Ligesom på mange andre vandmøller er vandhjulene erstattet af en turbine i 1920- erne. Der er etableret et møllelaug og der arbejdes på et projekt med etablering af faunapassage og restaurering af møllen.

 

Tejn Stubmølle

Stubmøllen er opført omkring år 1800 og har oprindelig stået i Årsballe, hvorfra den i 1850 blev flyttet til en klippeknold i Tejn. Placeringen her var ikke god nok, så i 1882, blev møllen taget ned og genopført på et da nybygget rundt fundament.
Foreningen Bornholm overtog møllen i 1941 og fik møllen fredet i 1959. Foreningen har siden vedligeholdt møllen, hjulpet af en lokal støtteforening i Tejn. Med desværre viste det sig at denne placering heller ikke var optimal. Derfor blev det besluttet at møllen endnu en gang skulle flyttes - og denne gang til Melstedgård.

Her får møllen en flot placering umiddelbart vest for gården, placeret så højt, at den både er meget synlig fra landevejen og kan blive brugt. Det er netop et af formålene med en flytning: møllen vil kunne blive brugt til maling af skrå, foder til Melstedgårds dyr, og dermed vil møllen som en af de få bevarede møller på Bornholm, være i jævnlig drift. Tejn Stubmølle genindvies på mølledagen juni 2009.