2010

Dansk Mølledag 2010

Søndag den 20. juni 2010 byder over 100 danske vind- og vandmøller velkommen med åben hus og mange forskellige aktiviteter. Det er den dag, hvor der skabes særlig opmærksomhed omkring de historiske møller og betydningen af at bevare dem for kommende generationer.

Mølledagsudvalget har som sædvanligt fordelt opgaverne, så det er Bente Christoffersen og Per Gliese fra Dansk Møllerforening der har samlet oplysninger om de deltagende møller.

Dansk Mølledag 2010 takker for bidrag fra Augustinusfonden på 15.000, - kr. og fra Oticon Fonden på 3.000,- kr.

Oplysninger om Dansk Mølledag kan fås hos Bente Christoffersen, tlf: 5932 1644 - mail: lumbsaas@teliamail.dk eller Per Gliese, tlf: 5761 8722 - mail: gliese@c.dk

Nye deltagere ved Dansk Mølledag er Faddersbøl Mølle, Kettinge Mølle og Stenager Mølle. Tejn Stubmølle blev indviet ved Melstedgaard på mølledagen i 2009, og har skiftet navn til Melsted Mølle. 

Velkommen til de nye deltagere.

Vi takker for den store opbakning og ønsker alle en god mølledag.


Faddersbøl Mølle

Af: Verner Paulsen

Faddersbøl Mølle i Thy stod egentlig og hinkede i flere år uden vinger og med en uskøn beklædning af pandeplader udenpå den oprindelige beklædning, alligevel havde pandepladerne beskyttet møllekroppen mod vind og vejr, så møllen var næsten intakt indvendig, da Skov og Naturstyrelsen købte den i 1992. Møllen kom så til at tilbringe endnu nogle år under pandepladerne, indtil beboerne i den lille landsby overfor skovstyrelsen ytrede ønsker om at se den gamle mølle restaureret, så den kunne fremstå som i dens velmagtsdage. Det førte så til, at skovstyrelsen i 2000 gik i gang med en gennemgribende restaurering, der omfattede reparation af møllekælderen, ny fodrem og enkelte nye stolper i skelettet. Kroppen blev beklædt med lærk, og der kom nye spån yderst. Der blev fremstillet en helt ny hat samt en ny aksel af træ, og der kom nye vinger på. Herefter blev møllen officielt indviet den 13. april 2002 med stor deltagelse og bevågenhed.

Møllen blev restaureret af en lokal tømrermester, som havde en del erfaring med at reparere møller, og resultatet blev så godt, at den kendte møllebygger John Jensen under et besøg i møllen faktisk roste håndværket, og det siger jo ikke så lidt. Alt blev leveret i råt tømmer og derefter tildannet på stedet såsom vinger, aksel og spånerne m. v., ofte ved sindrige selvopfundne skabeloner og andre hjælpemidler, dog faldt alle delene ligeså fint i hak, da hatten blev hejst op. Under arbejdet blev der nedsat et udstillingshold på fem mand, som fik til opgave at udstyre møllen indeni med plancher med billeder og historier, og i det hele taget gøre den udstillingsklar. Efter færdiggørelsen er der tre fra denne gruppe som er fortsat som "møllersvende", Sigfred Bang, Aage Jensen og Verner Paulsen, dog uden at møllen er kommet i drift, der mangler nemlig endnu lidt kamme i nogle tandhjul. Der er to kværne og et valseværk i møllen, og det er ikke de helt store ting, der skal til, for at sætte møllen i drift. Vi har intet møllelaug, men flere interesserede er begyndt at drøfte muligheden for at få møllen sat i gang. Skovstyrelsen er med på tanken, men de har ikke økonomi til projektet i øjeblikket, men måske kunne vi finde en pengetank et eller andet sted.

Siden indvielsen har møllen været åben hver dag fra kl. 10 - 18 i tiden fra Påske og til slutningen på skolernes efterårsferie, og der er gratis adgang. Det daglige tilsyn med møllen varetages af førnævnte Aage Jensen og Søren Paulsen, som begge er naboer til møllen. Hele projektet kan godt kaldes en succes, der kommer årlig ca. 1.000 besøgende i møllen. Dels som enkeltpersoner dels som selskaber, flere foreninger har et besøg i møllen med som en del af deres udflugter, og så bliver én af møllesvendene ofte tilkaldt for at fortælle møllens historie. Møllen står et sted, hvor der færdes mange turister, så derfor er udenlandske navne også rigt repræsenteret i møllens gæstebog.

Vi tre gamle møllesvende har været medlemmer af Dansk Mølleforening siden 2002, men i år er det første gang, vi er med i Dansk Mølledag, så det er vi lidt spændte på. Vi kan jo ikke, som mange andre, vise møllen i drift og sælge et par pund mel, men møllen vil være bemandet på dagen, og vi er klar til rundvisning og lidt historie, - og lur mig! Om der ikke også vanker en kop kaffe.

Vi håber at vores deltagelse i den landsdækkende mølledag vil kunne skabe endnu større interesse for møllen her i Faddersbøl, så vi inde længe kan få stablet et møllelaug på benene og få møllen helt færdig, det fortjener den.


Stenager Mølle

Af Marta Rasmussen

Stenager Mølle ligger i bakkerne ovenfor Skibet i Vejle Ådal. Møllen er den eneste, der er tilbage af de 5-6 små bækmøller, der tidligere lå på nordsiden af Vejle Ådal, og den er nu på vej til at genopstå som en fungerende vandmølle. I første omgang er et nyt møllehjul sat i drift i sommeren 2009.

Vandmøllen er bygget i 1862. I perioden 1887 til 1906 var der også mejeri på stedet.

I 1936 blev vandhjulet nedtaget og erstattet af en turbine.

Fra slutningen af 1930'erne til slutningen af 1950'erne fungerede møllen både som mølleri og som savskæreri. Turbinen drev en bloksav, der stadig eksisterer og af og til er i brug, mens en dieselmotor fra 1939 drev mølleriets kværn.

De nuværende ejere har igangsat et projekt med henblik på at genetablere den oprindelige mølleridrift på ejendommens gamle kværn og valse. Projektet støttes af den nydannede "Foreningen Stenager Mølles Venner".

Møllens eget jordtilliggende har leveret det egetømmer, der efter opskæring på møllens bloksav er anvendt til møllehjulet, og efter ihærdige forberedelser i løbet af første halvdel af 2009 blev det nye møllehjul sat i drift sommeren 2009. Når hele projektet om forhåbentlig få år er realiseret, vil selve mølleriet og mølledammen med dens omgivelser være "restaureret".

Til den tid vil offentligheden kunne opleve "til mølle - dage", med kornformaling kombineret med naturoplevelser m.m. omkring møllens beliggenhed ved en af Vejle Ådals mange kilder og bækslugter.

Besøgende på Stenager Mølle vil i dag kunne se det nye møllehjul, de gamle kværne, bloksaven og mølledammen ovenfor møllebygningen. Samtidig vil man kunne høre beretningen om møllens historie og om projektet for dens genopståen.

Besøgende kan også se vinmarken, der er etableret på mølleejendommen. Der er omkring 220 vinplanter, som producerer såvel hvidvin som rødvin på hobbyplan.