2011

Dansk Mølledag søndag den 19. juni 2011

Søndag den 19. juni 2011 byder over 100 danske vind- og vandmøller velkommen med åben hus og mange forskellige aktiviteter. Det er den dag, hvor der skabes særlig opmærksomhed omkring de historiske møller og betydningen af at bevare dem for kommende generationer. 

Mølledagsudvalget er sammensat af repræsentanter fra Dansk Møllerforening og Møllepuljen. Mølledagsudvalget har som sædvanligt fordelt opgaverne, så det er Bente Christoffersen (tlf: 5932 1644 - mail: lumbsaas@teliamail.dk) og Per Gliese (tlf: 5761 8722 - mail: pergliese@gmail.com) fra Dansk Møllerforening der har samlet oplysninger om de deltagende møller. Tak til dem for det store arbejde med dette.

Dansk Mølledag 2011 takker for bidrag fra følgende fonde: Augustinusfonden, Oticon Fonden, Møllerens Fond, Fabrikant Mads Clausens Fond og Phoenix Paint. Disse fondsmidler betyder at der er midler til trykning og udsendelse af mølledagsplakater m.v. til deltagende møller, samt dækning af en række andre omkostninger som er forbundet med forberedelse og markedsføring af den nationale mølledag.

I gennemgang af deltagerlisten for Dansk Mølledag 2011 er der mange spændende initiativer, spændende lige fra "gang i møllen" til damptræf og kunsthåndværkermarkeder.

Løve Møllelaug fejrer 50 års jubilæum og Løve Mølle er samtidigt 130 år i 2011. Det fejres med manér, blandt andet med hjælp fra Løve Kulturforening med et festligt indslag formiddag og eftermiddag

Lille Mølle på Fyn vil gerne lægge op til, at stifte en mølleforening på denne dag. Så alle dem, der kunne være interesseret i, at være med til at stifte en sådan forening, er meget velkommen denne dag.

Kuremøllens møllelaug har arbejdet ihærdigt med en gasgenerator. Historien lyder således: Under 2. Verdenskrig kunne der ikke skaffes brændstof til den motor, der drev møllen, når det ikke blæste. Derfor blev der monteret en gasgenerator. Motoren kunne derved køre på hjemmelavet gas eller den kunne køre på tjære, da der ikke kunne skaffes diesel. Efter krigen blev gasgeneratoren lagt op på loftet, og nu 65 år efter er den taget ned igen. De dygtige håndværkere er ved at sætte den i stand. Selve kakkelovnen vil kunne ses på mølledagen, og måske er de øvrige dele også færdige, så motoren kan køre på den hjemmelavede gas. Det er nok det eneste anlæg på en dansk mølle, der vil være i funktion. Motoren er fra England, og er en HORNSBY-motor - årgang 1930 - den er renoveret og kører fint.

Også i år er der indvielser fra en række møller på mølledagen. Det drejer sig om indvielse af nye vinger på Agersø Mølle, Herluflille Mølle og Kanehøj Mølle.

Dansk Møllerforening udsender en pressemeddelelse forud for Dansk Mølledag, som udsendes til mange landsdækkende medier, som en række mere lokale "tidender". Men vi vil gerne opfordre de enkelte møllelaug til også at kontakte lokale medier for særlig lokal omtale forud for dagen. En anden mulighed er også de mange webbaserede kulturkalendere, for eksempel www.kultunaut.dk. Men også kontakt til lokale turistbureauer er relevant.

Som noget nyt har vi år oprettet en side for Dansk Mølledag på www.facebook.com - alle er velkomne til at skrive om egne arrangementer eller andet ... siden er åben.

På Dansk Møllerforenings webside www.danskmoellerforening.dk er informationer om Dansk Mølledag 2011 også lagt ud, både med oplysninger og billeder fra de enkelte møller. Se også oplysninger på www-moelle-forum.dk fra Møllepuljen.

Vi takker for den store opbakning og ønsker alle en god mølledag.

 

Mølledag i andre lande

 

Sverige

Föreningen Skånska Möllor blev grundlagt i Lund i 1956 og har siden arbejdet for skånske møller bevaring. På tidspunktet for foreningens oprettelse, var det klart, at de fleste af vindmøllerne nu stod stille.
Foreningens mål er at arbejde for, at så mange vindmøller som muligt vil blive bevaret for eftertiden. En anden vigtig funktion er at bevare møllerfaget og møllebyggerhåndværket. Foreningen arrangerer hvert år den første søndag i juli, "Mølle Dag" med ca. 50 åbne møller i det sydlige Sverige, cirka 20 af disse maler mel på den gammeldags måde. Læs mere på http://biphome.spray.se/mollan/skanska.html

 

Tyskland

Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. står som arrangør af den 18. tyske mølledag, som holdes pinsedag, mandag den 13.juni 2011.
Dette års arrangement vil starte på "øverste mølle" i Borken-Kersten, hvor borgmester i byen Borken, Bernd Hessler åbner mølledagen. 
Bevarelse af vind- og vandmøller, som historisk vidnesbyrd om vores tekniske og økonomiske udvikling gennem mange århundreder, nyder en stadigt stigende interesse. Mange møller er åbne hele året. Den historiske mølle, Sanssouci i Potsdam blev sidste år besøgt af omkring 60.000 gæster.
Hver mølle har sin særlige historie. Gennem århundreder er teknologien udviklet. I dag opleves en fascination af møllens teknologi og dens historie. Dette gælder for alle møller. Imidlertid er der i dag også trusler. Blandt andet en ny landsdækkende lovgivningsproces, som betyder at brug af vandkraft og dermed bestanden af vandmøller er mere udsat end tidligere.
Blandt de særlige attraktioner i Tyskland, er det internationale møllemuseum i Gifhorn i Niedersachsen. Her kan besøgende på et 15 ha åbent areal finde fjorten fuld skala møller fra forskellige lande rundt om i verden, samt en udstillingshal med over halvtreds møllemodeller.
For yderligere information om de 14 regionale sammenslutninger under den tyske mølleforening og fra de deltagende møller på internettet på www.muehle-DGM-ev.de

Holland

Den nationale hollandske mølledag holdes den anden weekend i maj; i år altså den 14. og 15. maj.

Siden 1972 har en stor del af de hollandske møller i den anden weekend i maj været åbne for offentligheden. Over 700 møller deltager i arrangementet, som foreningen De Hollandsche Molen og Het Gilde van Vrijwillige Molenaars står bag. Vindmøller har været brugt i århundreder til at formale korn, save træ, presse olie fra frø og til fremstilling af papir. Hertil kommer pumpemøller, der har reguleret vandressourcer i Holland. På grund af den tekniske udvikling forsvandt møller fra slutningen af det 19. århundrede. De blev erstattet af damp, diesel og elektriske pumpestationer. Mange møller blev offer for den tekniske udvikling: de var ude af brug og blev revet ned. Heldigvis er der stadig møller at beundre året rundt.

Traditionelt indvies flere restaurerede eller genopbyggede møller på mølledagen. I år er det møllen "Camel" i Schiedam. Camel Møllen stod mellem 1715 og 1868 som kornmølle i byen. En storm i 1865 beskadigede vinger og hat. I nogle år blev møllebygningen brugt som savværk, indtil bygningen blev revet ned efter en brand. I begyndelsen af år 2000 tog Stichting De Schiedamse Molens initiativ til genopbygning af møllen. Elleve år senere, den 14. maj 2011 sættes møllen i gang igen. For mere information www.nationalemolendag.nl.

Belgien
Molenforum i Belgien er en forening, der har til formål at danne et overordnet forum for alle foreninger i Belgien der arbejder med møller. Molenforum stræber efter at repræsentere alle forskningsområder, der er omfattet af molinologien, herunder mølleterminologi, teknologi, historie, økonomi, jura, folklore, og det æstetiske og kulturarvsmæssige værdier, oprindelse og udvikling, den økonomiske og sociale rolle, og møllernes menneskelige vidnesbyrd og etnologi. Mølleforum i Flandern rådgiver mølleejere om kulturarvsmæssige forhold ved restaurering og vedligeholdelse, rådgiver og yder bistand til udarbejdelse af vedligeholdelse og restaurering, samt yder praktisk støtte under restaureringsprojekter. I den europæiske møllemåned; maj arrangeres åbne møller den 14. og 15. maj. Herudover er der flere lokale mølledage i enkelte delområder i Belgien. Se kalender på www.levendemolens.be

 

Frankrig

Den franske "Fédération des Moulins de France" inviterer til Europæisk Mølledag den 14. og 15. maj 2001. Mølledagen arrangeres i samarbejde med foreningen for elproducerende vandkraftanlæg Moleriae og France Hydro Electric. I 2010 deltog over 300 møller. Fédération des Moulins de France inviterer foreninger, mølleejerne, turistbureauer, kommuner, museer, forskere, designere, historiefortællere, sangere, musikere, samlerobjekter .... osv. til at deltage i mølledagene 14. og 15. maj. Målet er at udbrede kendskabet til møllerne, møllestenstenbrud, mindesmærker, historie og traditioner, der har været af stor betydning i livet for alle. Læs mere på nettet: Fédération des Moulins de France www.fdmf.fr

"MOLERIAE er en europæisk forening, som blev stiftet i 2002. Det var et initiativ af Marie Richard, borgmester i La Ferte-sous-JOUARRE, på baggrund af fremdriften i det internationale symposium om møllestensproduktion i 2002. Moleriae er oprettet som en europæisk sammenslutning af byer og organisationer der har tilknytning til møllesten. Foreningen er åben for alle; forskere og entusiaster, der er interesserede i møllesten.
Foreningen har til formål at dele og formidle viden om møllesten, den tilknyttede industri og historie, teknik og produktion af møllesten forskellige steder i verden, herunder det europæiske kontinent. Moleriae er særligt interesseret i historiske og aktuelle aspekter af møllestenindustrien, og sikring af denne del af kulturarven. En vigtig arbejdsmetode til bevaring af møllestensbrud er samarbejde mellem byer, lokale myndigheder, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner.

Læs mere på www.moleriae.eu