2012

Dansk Mølledag 2012

Søndag den 17. juni 2012 byder over 100 danske vind- og vandmøller velkommen med åben hus og mange forskellige aktiviteter. Det er den dag, hvor der skabes særlig opmærksomhed omkring de historiske møller og betydningen af at bevare dem for kommende generationer.

 

Vi byder velkommen til nye deltagere ved Dansk Mølledag:

Odder Vand - og Dampmølle

Odder Vand- og Dampmøllen står i al sin mekaniske herlighed, som da hjulene i møllen standsede i 1955. Man kan se al maskineriet til rense- og maleprocesserne og få en forklaring på deres funktion. Er man let til bens, kan man som et orienteringsløb følge byggens vej, fra den blev hejst op på loftet, kom fra silo til renser og skalkværn, gennem sold og blæser til de store porcelænsvalser, hvor møllens mærkevare, "Stærkoddergryn", blev valset. Atmosfæren i møllen er betagende og meget autentisk, og for den teknikinteresserede er der meget at se på.

 

Nørholm Vandmølle

Vandmøllen blev genindviet i 2011 efter en omfattende restaurering af både bygning og mølleri. Nu kan vandmøllen ses med de to nye underfaldshjul som er over 4 meter i diameter. I møllen er meget inventar bevaret, såsom skråkværn og grubbeværk. Vandmøllen ligger i et naturskønt område tæt ved Nørholm Gods.

 

Egeby Stubmølle

Blandt de tre bevarede stubmøller på Bornholm er Egeby den mest karakteristiske repræsentant for de bornholmske stubmøller. I møllen var under kværnen bevaret dele af en gammel stenbjælke, som angiveligt må være den oprindelige stenbjælke fra 1787. De viste, at møllen fra starten har været smallere, hvilket stemmer overens med, at tømmeret i vind- og læside er genbrugstømmer og uden tvivl indsat i 1794. På Dansk Mølledag 2010 knækkede en af vinger af, som følge af råd i "kollerne". Heldigvis kom ingen til skade. Vingerne er nu repareret og møllen kører igen. For øvrigt blev vingerne præsenteret den 1. september 2011 under TIMS´2011 besøg på Bornholm. 

 

Vennebjerg Mølle

Denne mølle har også fået nye vinger og deltager efter en pause igen i Dansk Mølledag. I 2007 skete der en del skade på vingerne, som havarerede helt i 2010. Heldigvis er det lykkedes at få nye vinger, bl.a. takket være LAG- midler.

 

Der er mange forskellige aktiviteter at deltage i på Dansk Mølledag. Mange møller vises i funktion og der er guidede rundvisninger. Herudover er der demonstration af gammelt husflid og håndværk, hestevognskørsel og folkedansere, jagthundedressur og hobbyfolk, kunstnere arbejder og udstiller, der holdes loppemarked, etc. På Maribo Frilandsmuseum holdes Moder Jord Fødevarefestival, hvor årets tema er brød gennem historien. Her sættes fokus på brødets historie, og hvordan korn gennem mange tusinde år er blevet forvandlet til mel.

På Gammelby Mølle findes en meget fornem "stadsstue", som sammen med hele stuehuset indvies og fremvises ved Dansk Mølledag.

 

Dansk Møllerforening udsender en pressemeddelelse forud for Dansk Mølledag, som udsendes til mange landsdækkende medier, som en række mere lokale "tidender". Men vi vil gerne opfordre de enkelte møllelaug til også at kontakte lokale medier for særlig lokal omtale forud for dagen. En anden mulighed er også de mange webbaserede kulturkalendere, for eksempel www.kultunaut.dk. Men også kontakt til lokale turistbureauer er relevant.

 

Som noget nyt har vi år oprettet en side for Dansk Mølledag på www.facbook.com - alle er velkomne til at skrive om egne arrangementer eller andet ... siden er åben.

På Dansk Møllerforenings webside www.danskmoellerforening.dk er informationer om Dansk Mølledag 2012 også lagt ud, både med oplysninger og billeder fra de enkelte møller. Se også oplysninger på www-moelle-forum.dk fra Møllepuljen.

 

Tak for alle de gode arrangementer, der sættes i gang for at sætte fokus på vores møller. Alle ønskes en god mølledag.

 

Dansk Mølledag 2012 takker for bidrag fra Phoenix Paint, Augustinusfonden, Oticon Fonden,

 

Henvendelse med adresseændringer, m.v. angående Dansk Mølledag venligst til Bente Christoffersen, tlf: 5932 1644 - mail: lumbsaas@teliamail.dk. Yderligere oplysninger om Dansk Mølledag hos Per Gliese, tlf: 5761 8722 - mail: gliese@c.dk