2013

Tak til alle deltagere ved Dansk Mølledag 2013. Vi ses igen til Dansk mølledag 15. juni 2014.

 

Dansk Mølledag 16. juni  2013

 

Søndag den 16. juni 2013 er der mulighed for at besøge over 100 åbne møller over hele landet.

Det er 20. gang der holdes national mølledag i Danmark. Igen i år er kreativiteten stor og der er mulighed for at opleve mange spændende aktiviteter på Dansk Mølledag.

På Sjælland vil der blive smedet i Hammermøllens smedie, mens man på Hørsholm Mølle kan se udstilling af gammelt håndværktøj. På flere møller vil der blive malet mel, bl.a. på Ellested Vandmølle på Frilandsmuseet, Kanehøj Mølle og Ulstrup Mølle.

På Lolland og Falster er der gudstjeneste på Ejegod Mølle, Kappel Mølle og Torkildstrup Mølle. Men der er også arbejdende møller, ponyridning, jazzmusik, folkedans, kaffe kager og varme pølser m.v.

På Fyn og Langeland holder flere møller åbent med rundvisning og forskellige aktiviteter. Der er både kræmmermarked, loppemarked, spillemandstræf og mulighed for at besøge egentlige antivitetsforretninger. Der er også mulighed for at besøge arbejdende møller og bage snobrød eller pandekager.

De jyske møller er flittige og her er der flere arbejdende møller. Heraf kan f. eks. nævnes Baunhøj Mølle, Børkop Mølle, Damgaard Mølle, Dybbøl Mølle, Sillerup Mølle, Uldum Mølle. Men også i Jylland er der mulighed for mange andre aktiviteter lige fra kunstudstillinger, underholdning og beværtning.

På Bornholm arbejdes der på Melsted Mølle, der ”kører som vinden blæser”.


Møllepuljen og Dansk Møllerforening har i 2013 modtaget støtte til afholdelse af Dansk Mølledag fra Augustinusfonden, m.v. Der sendes PR- materiale til deltagende møller, herunder en plakat og ”mølledagsflag”. Oplysninger om deltagende møller kan findes på Dansk Møllerforenings webside, hvor der vil være oversigtskort, billeder, link, m.v.

En stor tak til alle der bidrager til at det kan lade sig gøre at holde Dansk Mølledag og ikke mindst tak til alle deltagende møller og de mange frivillige som står bag. Uden alle de frivillige – ingen aktiviteter og bevaring af møllerne. Så tak til alle aktive.


Mølledag i Tyskland mandag den 20. maj 2013

Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) e.V. står for afholdelse af mølledag i Tyskland. Over 1000 møller holder åbent på dagen. Den traditionelle åbning af mølledagen foregår i år på vindmøllen Johanna i Hamburg- Wilhelmsburg. Protektor for begivenheden er Hamburgs borgmester Olaf Scholz.

Formanden for DGM Erhard Jahn, skriver i omtalen af Deutschen Mühlentag, at der i Tyskland har været holdt mølledag siden 1994 og det er glædeligt at så mange forskellige produktionsformer i møller stadig kan vises. Det gælder for eksempel savning af træ, oliepresning, hørforarbejdning, hammerværk, slibeværk, uldspinding, papirfremstilling og naturligvis kornformaling. .
En stor trussel mod vandmøller og vandkraftværker er den nuværende gennemførelse af det europæiske vandrammedirektiv (VRD). Direktivet sigter mod at sikre "lineær kontinuitet af floder" og fjernelsen af alle "horisontale strukturer" i floderne (som også omfatter de historiske, århundreder gamle dæmninger ved vandmøller). Den tyske mølleforening og deres nationale sammenslutninger forsøger at forklare de særlige problemer for vandmøller. Herunder også at pege på vandmøller som leverandører af vedvarende energi.
Læs mere på www.muehlen-DGM-ev.de

Mølledag i Holland lørdag den 11. og søndag den 12. maj 2013
Nationale Molendag blev afholdt den 11. og 12. maj 2013. Over 900 møller, spredt over hele landet, åbnede dørene for offentligheden. Det er en ideel mulighed for unge og gamle til opleve disse bygningsværker, som har spillet en stor rolle i udviklingen af Holland. I år var mølledagen særligt dedikeret til de frivillige, hvis arbejde med at vedligeholde og drive møllerne er meget omfattende. Uden indsatsen fra disse mange tusinde mennesker, ville møllerne ikke eksistere mere. Derfor har arrangørerne, De Hollandsche Molen og Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, besluttet at mølledagen i år skal sætte de frivillige i fokus. Læs mere på http://www.nationalemolendag.nl/


National Mills Weekend 2013 i England holdes lørdag 11. og søndag 12 maj
National Mills Weekend er den årlige festival for de engelske møller og der er en fantastisk mulighed for at besøge møller, hvoraf mange normalt ikke åbne for offentligheden.

I år vil en del af de åbne møller deltage i projektet ”Historier fra møller”. På disse møller har man inviteret personer, der i dag beskæftiger sig med bevaring af møller og andre som tidligere har arbejdet på møller til at fortælle om møller i dag og i fortiden for at dele deres historier om deres lokale mølle med andre.
SPAB Mill Section opfordrer samtidigt alle, der har været involveret i en bestemt mølle, om at fortælle møllehistorier på en blog på nettet. Der vil man også kunne læse andres bidrag.

Udover fortællingen er der også særlige arrangementer i weekenden på mange møller, masser for børn at gøre og sjov for hele familien. Læs mere på http://www.nationalmillsweekend.co.uk/index.htm

Den europæiske Mølledag

Organisation Federation of Moulins de France, (www.fdlmf.fr) organiserer sammen med foreningen Moleriae (www.moleriae.eu) og France Hydro Elektricite(www.france-hydro-electricite.fr) en europæisk mølledag. Formålet er at sætte fokus på møllerne som en del af den europæiske kulturarv, som både i dag er synlig i form af bevarede vind-og vandmøller, men også gemmer på grundlaget for den industrielle udvikling. I weekenden den 18 og 19. maj 2013 sættes fokus på møller i flere deltagende europæiske lande.
Temaer for aktiviteter er blandt andet møllen som hjertet af industrielle arv og kulturarvsobjekt for kulturturisme og landdistrikter. Men det kan også være møllen som producent af varer, eller møllen med industriel kulturarv (savværk, papirvarer, smedjer, sliberester ...). Andre kan vælge at sætte fokus på møller der konverteres til andre formål, som museum, teater, spillesteder, indgiver, lejligheder, m.v.  Det er også vigtigt Ikke at forglemmer det håndværk, som er knyttet til møllen, som møllebygger, sejlmager, møllestensproducent, møller, etc. Målet er at vise møllen som levende arv, der kan være en kilde til beskæftigelse og fremtidig aktivitet.
Læs mere på www.journees-europeennes-des-moulins.org


Frankrig holder ”Les Journées nationales des Moulins”

Under temaet ”Rundt om kulturarven” holdes den traditionelle franske mølledag 14., 15. og 16. juni 2013. Temaet lægger op til at sætte fokus på de runde elementer, såsom runde vinduer etc. Men også at ”tage turen rundt om” kulturarven med rundvisninger på arbejdende møller, med fokus på bygningsarven: møller, gårde, markeder, bageovne, kældre, m.v. Der vil også være særlig fokus på arbejdet med bevaring af møllerne og de særlige ressourcer der kræves, både fagligt, økonomisk og frivilliges engagement. Læs mere på www.moulinsdefrance.org