2014

Møllen januar februar 2014 forside 

Møllen Januar februar 2014

Indeholder foromtale af årsmøde i Dansk Møllerforening 2014. Begrebet "Svikmølle" blev diskuteret i et avisindlæg af forfatteren Johannes V. Jensen og teksten bringes her. Vingestillinger som "sprog" er omfattet af mølleordbog.dk. Historien om don Quijotes kamp mod vindmøller er stadig aktuel litteratur. Moths Ordbog, der rummer ord fra 1700-tallet er digitaliseret.

Nævnte møller: Agersø Mølle, Damgård Mølle, Hammermøllen, Havnbjerg Mølle, Herluflille Mølle, Hesselager Skovmølle, Højer Mølle, Højsager Mølle, Kaleko Mølle, Kanehøj Mølle, Kappel Stubmølle, Ladby Overdrevs Andelsmølle, Moesgaard Skovmølle, Odder Vand - og Dampmølle, Ringsted Mølle, Skenkelsø Mølle, Skovbølling Mølle, Ubby Mølle, Uldum Mølle, Vester Mariendals Mølle, Vestermølle, Vindblæs Mølle.

 Møllen marts april 2014 forside

Møllen marts april 2014

Indeholder foromtale af Dansk Møllerforenings årsmøde i maj/juni 2014. Lykke Olsen skriver om restaurering af Dorf Vandmølle. Nyborg Kommune undersøger muligheden for anlæggelse af faunapassage ved Lille Mølle. Samme emne omtales om Tangeværket og tange Sø af Verner Gorridsen. Beretning fra Systofte Srubmølle i 1800-tallet er nedskrevet af Lars Rasmussen.

Nævnte møller: Agersø Mølle, Brøndbyvester Mølle, Dorf Mølle, Fredensborg Mølle, Hammermøllen, havnø Mølle, Herluflille Mølle, Hørsholm Mølle, Jægerspris Mølle, Kanehøj Mølle, Ladby Overdrevs Andelsmølle, Lille Mølle, Løve Mølle, Melby Mølle, Nordskov Mølle, Pibe Mølle, Ramløse Mølle, Skenkelsø Mølle, Systofte Mølle, Tibberup Mølle, Ubby Mølle, Ulstrup Mølle.

 Møllen maj juni 2014 forside

Møllen maj juni 2014
Indeholder
omtale af mindearrangement ved Dybbøl Mølle i anledning af 150 året for slaget ved Dybbøl. Derudover er der referat fra de loakale møder for møllere i Nordsjælland og Sønderjylland. Endelig er der omtale af Dansk Mølledag 2014, med liste med deltagende møller. Herluflille Mølle er med i et formidlingsprojekt "Mærk Næstved".

Nævnte møller(udover deltagende møller ved Dansk Mølledag): Broager Mølle, Christiansmøllen, Damgaard Mølle, Dybbøl Mølle, Ellested Vandmølle, Elstrup Mølle, Gedesby Mølle, Grubbe Mølle, Herluflille Mølle, Højer Mølle, Hørsholm Mølle, Jels Mølle, Jægerspris Mølle, Kastelsmøllen, Karlebo Mølle, Karlstrup Stubmølle, Lindelse Mølle, Lumby Mølle, Mandø Mølle, Nordskov Mølle, Rens Mølle, Sillerup Mølle, Skenkelsø Mølle, Skovsgaard Mølle, Stegø Pumpemølle, Stenager Mølle, Sønderho Mølle, Tranekær Slotsmølle, Tibberup Mølle, Tørning Mølle.

 Møllen juli august 2014 forside

 Møllen juli august 2014
Indeholder beretning om Folketingsbehandling af beslutningsforslag om beskyttelse af vandmøller. Omtale af Dansk Møllerforenings 130. årsmøde i Ringsted og mølletur rundt til møller på Syd- vestsjælland. Der er artikler om Dansk Møllledag og Dansk Naturvidenskabsfestival.

Nævnte møller: Agersø Mølle, Baunhøj Mølle, Christiansmølle,  Egeskov Mølle, Herluflille Mølle, Høm Mølle, Høm Stubmølle, Kanehøj Mølle, Lindved Mølle, Lumby Mølle, Lumsaas Mølle, Løve Mølle, Solevad Mølle, Tadre Mølle, Ulstrup Mølle, Viby Mølle, Åstrup Mølle.

 Møllen september oktober 2014 forside

 Møllen september oktober 2014
Indeholder to historier om vandmøller og "vandløbsrestaureringer". Brunby Stubmølle på Samsø er genindviet efter en omfattende restaurering. Niels Erik Bølling skriver om møllebyggere i Danmark og forskellige problemer. Der er omtale af Falle Mølle, der blev bygget som tvillingmølle til Egeskov Mølle. Per Gliese har været til mølledag i Skåne og beretter om sin dejlige tur.

Nævnte møller: Bovballe Mølle, Brunby Stubmølle, Dærup Stubmølle, Englerup Mølle, Falle Mølle, Gundsømagle Mølle, Kanehøj Mølle, Klaks Mølle, Lygumgaard Mølle, Lyø Stubmølle, Rolfsted Mølle, Store Kongens Mølle, Sønderskov Mølle, Uhre Mølle, Ulstrup Mølle, Ventepose Mølle, Viemose Mølle, Ålsø Mølle.

 Møllen november december 2014 forside

 Møllen november december 2014

Indeholder omtale af Dansk Møllerforenings arbejde med spørgsmålet om der tgaes tilstrækkelige hensyn til vandmøller ved gennemførelse af vandløbsrestaureringer. Per Gliese skriver om regionalt møde for sydsjællandske møllelaug, Søren H. Hansen beretter om mødet for midtjyske og fynske  møllelag. Lydinge Mølle er styrtet sammen efter mange års forfald. Hundemøller var almindelige på landet i  17- og 18-tallet. Nævnte møller: Bagenbjerg Mølle, Baunhøj Mølle, Blåbæk Mølle, Bovballe Mølle, Bælum Mølle, Daugbjerg Mølle, Dybbøl Mølle, Egeskov Mølle, Grubbe Mølle, Harridslevgård Vandmølle, Havnø Mølle, Herluflille Mølle, Hjerritsdal Mølle, Hule Mølle, Kaleko Mølle, Kastelsmøllen, Klostermølle, Knag Mølle, Lille Mølle, Lumby Mølle, Lumsås Mølle, Lydinge Mølle, Løve Mølle, Norskov Mølle, Nørholm Mølle, Røde Mølle, Skamstrup Mølle, Solevad Mølle, Stenager Mølle, Tadre Mølle, Tørning Mølle, Uldum Mølle, Ulbølle Mølle, Ulstrup Mølle, Vejstrup Mølle. Vestermølle, Viemose Mølle, Ørnbjerg Mølle.