2015

Årets mølledag, søndag d. 21.juni, er den 22. i rækken, og igen i år deltager 100 vand- og vindmøller i hele landet. Mølledagen er af stor betydning for møllernes situation fordi den gør det muligt at sætte fokus på vores møller, der i dagligdagen ofte står som monumenter i det danske landskab. Mølledagen giver også mulighed for at fortælle om møllernes betydning for den industrielle udvikling i Danmark.

Dansk Møllerforening har været i gang med forberedelserne et godt stykke tid. Møllefolkene på de mange deltagende møller skal også i gang med forberedelserne, og møllerne skal gøres klar til at tage imod forhåbentlig rigtig mange besøgende.

Dansk Mølledag har i år modtaget økonomisk støtte fra Augustinusfonden, Mads Clausens Fond og Møllerens Fond. Med denne støtte vil mølledagsudvalget forsøge at øge markedsføringen af Dansk Mølledag.

Som et nyt tiltag bliver der lavet en folder, der kort beskriver baggrunden for Dansk Mølledag, og kort lister de møller op, hvor man kan komme helt tæt på en mølle, og deltage i de aktiviteter der måtte være. Det er meningen at folderne skal sendes til den enkelte deltager, sammen men plakater, klistermærker og blade. Folderne kan så bruges i lokalområdet til at markedsføre mølledagen. De kan afleveres på det lokale turistbureau, hos den lokale købmand, eller omdeles lokalt – blot de kommer frem, så alle kan få fat i dem og læse hvad Dansk Mølledag er. 

For at mølledagen skal blive en succes for den enkelte mølle, er det vigtigt at budskabet om mølledagen kommer ud blandt folk. Derfor er det vigtigt at den enkelte deltager i Dansk Mølledag benytter alle tilgængelige muligheder, for at få ”solgt” Dansk Mølledag i lokalområdet. Det kan være svært at få tid til at markedsføre en aktivitet på møllen, men hvad nytter det at stå med en masse spændende aktiviteter, og en spændende bygning med masser af historie, hvis ingen ved at møllen er åben og at der er aktiviteter? Derfor vil vi gerne opfordre alle de aktive møllefolk rundt omkring på de mange møller, til at hænge plakater op, kontakte lokale medier, og omdele foldere, så vi er sikre på at ALLE ved hvad Dansk Mølledag er, og ved hvad der sker på den enkelte mølle denne tredje søndag i juni.

Med det store arbejde der ligges i Dansk Mølledag rundt omkring på møllerne, kan mølledagen kun blive en succes.

 

Åbning af Dansk Mølledag 2015 på Kaleko Mølle, Priceshave 38, 5600 Faaborg


Program Dansk Mølledag 2105, Kaleko Mølle,  den 21. juni 2015

Kl.
10.00 Møllen åbner.

 

 10.30 Susanne Jervelund, formand for Dansk Møllerforening, præsenterer mølledagen  og dagens program.

 

10.35 – 10.45  Erling Bonnesen taler

 

10.45 – 10.55  Gustav Berner, næstformand for Faaborg Kulturhistoriske Museumsforening, taler og præsenterer genoptryk af Jens Chr. Warmings bog om Kaleko Mølle.

Derefter indvies det nye møllehjul, som blev sat op i foråret og er bekostet af A.P. Møller-fondet.

Endelig præsenterer Berner en ny malebog om møller – eller han introducerer Ole Frederiksen, så han selv kan præsentere? Lidt om ny formidling på møllen, kvindearbejde

 

11.30  Faaborg Folkedansere optræder (hvis vejret tillader) – varighed ca 10 minutter..

 

12 – 12.30 Omvisning i møllen

 

13- 13.30 Omvisning i møllen

 

Hele dagen Mulighed for at male korn med håndkværne, kaste med hestesko, gå på stylter, keglespil, købe kaffe og kage, se knipledamen og spindedamen arbejde.

 

15       Tak for i dag.