2016

Den 23. danske mølledag holdes den 19. juni 2016 med over100 åbne møller over hele landet. Igen i år er planlægningen sket i et udvalg nedsat af Dansk Møllerforening og Møllepuljen.

 

Dansk Mølledag modtager i år støtte fra Augustinusfonden, Oticonfonden, Møllerens Fond, Mads Clausens Fond. Tak til fonde for støtten – uden var det ikke muligt at arrangere dagen.


Det har igen i år været et ønske om at gør lidt mere ud af mølledagen. Der bliver et samlet PR- arrangement på Herluflille Mølle ved Næstved, hvor vi håber at kunne sætte ekstra fokus på de betydningen af møller som kulturarv.