Årsberetning

 

Beretning Årsmødet 2008

 

Før jeg går over til den egentlige beretning, vil jeg gerne have at vi mindes de medlemmer der er døde - siden vi sidst var samlet til årsmøde.


Det er:


Møller Kaj Jeppesen, Kisserup Mølle - Åge Kjærø, Humlebæk - Bent Andersen, Farum.  - godsejer Poul Kronhage Rasmussen, Rødkilde - Otto Jensen, Dorf Mølle - og møllebygger John Jensen, Vig. Jeg fik torsdag formiddag meddelelse om, at John var død, tidlig torsdag morgen. Jeg vidste godt at John var syg - men jeg troede ikke det var så alvorligt. Det var et chok og det virker stadig forkert på mig at John ikke er mere.  Alle her i denne kreds af Dansk Møllerforening, kender sikkert John Jensen. Han var et mangeårigt medlem af vores forening, af Møllepuljen m. m.

Han havde beskæftiget sig med møller i hele sit liv - og var en af de sidste rigtige møllebyggere i Danmark. Han havde lært faget fra bunden, og der er sikkert ikke mange vand- og vindmøller i Danmark - hvor han ikke har haft en finger med i spillet. Vi vil komme til at savne ham. I denne stund går vores tanker til hans kære - hans kone Evy, børn og børnebørn.


Skal vi rejse os og udtale - for disse fem gode medlemmer og møllevenner et Ære være deres minde.


Ligeledes vil bestyrelsen, af hensyn til nye medlemmer, præsentere sig så alle kan se hvem der hvem.


Medlemsstatus:

Foreningen har ultimo maj 470 medlemmer, hvoraf 21 bor i udlandet, og det er i forhold til sidste år en lille fremgang på 5 medlemmer. Tallene er 5 døde, 3 udmeldte, -  men det opvejes af 16 nye medlemmer, som jeg her gerne vil benytte lejligheden til at ønske hjertelig velkommen i foreningen.Årsmødet 2007.

Sidste år holdt vi jo årsmøde i Nordsjælland på Hillerød Vandrehjem hvor vi havde 2 dejlige dage. Vi havde, - syntes jeg - et godt årsmøde med 37 deltagere. De medlemmer der var mødt op, havde lørdag eftermiddag en dejlig tur rundt i det skønne Nordsjælland -  først Skenkelsø Mølle med vingerne drejende rundt. Her var også et lille museum

-         herefter gik turen til Hellebæk med kaffe og kage på Hammermøllen - med lille omvej kom vi så til Højsager Mølle. Hele turen var en rigtig god oplevelse.Bestyrelsesmøder:


Vi har siden sidste årsmøde holdt 3 bestyrelsesmøder og 1 møde om Vision og Strategi. På det første bestyrelsesmøde vi havde efter Årsmødet var den 17. nov. 2007. jeg kunne dog ikke deltage i dette møde. Her drøftede man både det afholdte årsmøde 2007 og årsmødet i 2008, som blev bestemt at det skulle afholdes her på Bornholm, dels fordi det er en dejlig ø, og så fordi det er temmelig længe siden, der sidst var årsmøde her.


Man drøftede ligeledes Årsmødet 2009. det gjorde man fordi det er foreningens 125 års jubilæum, vi her skal fejre. Et arrangement i en sådan anledning kræver jo noget mere end de almindelige årsmøder. Invitationer til forskellige personer, borgmester, tidligere bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer, museumsfolk og ikke mindst vores protektor, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Dansk Mølledag 2007 og vores Hjemmeside var også til debat.

Det næste møde blev holdt i januar 2008 og var en temadag, hvor vi ville debattere visioner og strategi. Her kom mange nye tanker frem, om hvorledes vi fremover skulle lægge disse tanker og ideer frem på foreningens hjemmeside. Vi skelede også til, hvad andre organisationer som vores gjorde på deres felt, for at fremme interessen hos befolkningen for sagen. Det er noget vi stadig arbejder med.


Det andet bestyrelsesmøde blev holdt den 15. marts 2008 på Lumby Mølle. Her var det naturligvis detaljerne i dette årsmøde der blev drøftet og kom på plads, og vi håber vi nåede det hele. Vi havde også en evaluering af Temadagen i januar 2008. Årsmødet i 2009 blev også drøftet, og her blev jeg pålagt at kontakte Prinsgemalens Sekretariat og invitere Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen til dette jubilæumsmøde. Jeg fik også svar derfra, og man skrev at datoen var indført i Prinsgemalens kalender, men hofchefen havde en smule tvivl om, hvorvidt prinsgemalen kunne deltage, fordi datoen den 13. april 2009 kun er 2 dage efter at Prinsgemalen fylder 75 år. Vi har nemlig besluttet at årsmødet 2009 bliver den 12.-13. og 14. juni. Jeg aftalte dog med Hofmarskallatet at vi sender en indbydelse i marts 2009. Det blev ligeledes drøftet om vi skulle få genoptrykt den gamle Håndbog, efter forslag fra Susanne.


Og så havde vi jo bestyrelsesmøde i går aftes, hvor vi naturligvis drøftede forslag til nye bestyrelsesmedlemmer og kasserer.


Dansk Mølledag


Mølledagsudvalget, som består af Møllepuljen og Dansk Møllerforening, har også haft et travlt forår. Der skulle skrives en ny pressemeddelelse, bestilling og trykning af plakater, skrives til møller om deltagelse i dagen, tegnes kort med de deltagende møller afsat, skrives adresselister med mere. Der skulle afhentes emballage til forsendelse og sidst og ikke mindst skulle det hele pakkes, adresse og porto sættes på, og sendes ud til de deltagende møller. 

Alt dette kunne slet ikke lade sig gøre uden at have gode sponsorer og medlemmer der var parat til at tage en tørn, og jeg vil gerne her sige en stor tak til. : Augustinus Fonden - Tuborgfondet - Danfoss, fabrikant Mads Clausens Fond og Oticon Fonden. Ligeledes en stor tak til alle medlemmer af Mølledagsudvalget, som virkelig har gjort et stort arbejde, for at Mølledagen kunne gennemføres. Tak for det.


Jeg vil gerne slutte denne beretning med en stor tak til bestyrelsen og Redaktionen af vort blad, samt alle medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år.