Årsmødeturen

 

 

Dansk Møllerforenings 124. Årsmøde på

Bornholm 30. maj - 1. juni - 2008

 

Af: Per Gliese

 

For første gang i mange år, foregik Dansk Møllerforenings årsmøde dette år, på Bornholm. Solskinsøen med de mange møller, hvoraf vi skulle se en del i løbet af mødet. Hele arrangementet startede i Fredericia fredag formiddag, hvor bussen hentede de første deltagere. Herefter gik turen gennem det danske landskab, via Odense, Ringsted og Ny Ellebjerg station i hovedstaden. Øresundsbroen blev passeret og videre gennem Skåne til hurtigfærgen "Willum Clausen" i Ystad. Fem kvarter senere var vi på øen og 20 min. senere holdt vi på Therns Hotel og vandrerhjem, hvor vi skulle bo.

Indkvartering, udpakning og måske et lille hvil, så var vi klar til at bevæge os op af Gudhjems stejle bakker til møllen hvor vi skulle indtage vores aftensmad, og mødes med vores "Guide" her på årsmødet, Niels-Holger Larsen.

"SKAFFERIET" kaldes madstedet på Gudhjem Mølle i dag, og efter at Maia og hendes stab havde tryllet ved kødgryderne, blev der serveret stegt flæsk og persillesovs efter gode Bornholmske traditioner, med dertil hørende lokalt øl fra Svaneke Bryghus. Efterfølgende var der hyggeligt samvær på møllens etager og omgangen, hvor man kunne nyde solnedgangen ovenpå en lang rejsedag.


Lørdag.

Lørdagen bød på højt solskin og endnu højere varmegrader, så efter morgenmaden på hotellet, var der igen afgang til Gudhjem Mølle, hvor generalforsamlingen løb af stabelen denne formiddag.

Generalforsamlingen startede klokken 9.30 og efter at formand Jens Søndergaard havde budt velkommen, blev Lars M. Rasmussen foreslået som dirigent og valgt.

Niels-Holger Larsen havde dagen forinden, modtaget nogle mindeord skrevet af Lise Andersen i forbindelse med møllebygger John Jensens pludselige død to dage tidligere. Lise Andersen havde bedt om at få dem læst op under generalforsamlingen, hvilket Niels-Holger gjorde.

Formanden gik herefter over til sin beretning (trykt andetsteds i bladet) hvorefter programmet bød på fremlæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent. Regnskabet fremlagde Bodil Kjærgaard og det blev godkendt. Kontingentet blev uændret 300 kr. årligt. Der var ingen indkomne forslag og vi gik straks over til punktet, valg til bestyrelsen.

På valg var, Kirsten Jervelund, Bodil Kjærgaard, Peter Castberg og Per Gliese. (Bodil Kjærgaard ønskede ikke genvalg) Foreningens nye kasserer, Heidi Lærke Sørensen, havde meddelt at hun ønskede at træde ud af bestyrelsen, og dermed også kassererjobbet. Så derfor skulle to nye vælges ind i bestyrelsen. Fra Kirsten Jervelund kom der et forslag om Eva Carlsen fra Virum. Eva Carlsen var ikke til stede, men vil gerne arbejde i bestyrelsen, og blev valgt. Den ene af bestyrelsens to suppleanter, Peter Steen Johansen fra Odense, blev også foreslået til bestyrelsen, og blev valgt.

Suppleant i bestyrelsen, Susanne Jervelund blev valgt, og da Peter Steen Johansen blev valgt ind i bestyrelsen, manglede en ny suppleant. Niels Christoffersen fra Lumsås Mølle blev foreslået og modtog valget.

Vores to revisorer, Otto Rasmussen og Lars M. Rasmussen modtog begge genvalg, og blev valgt.

Punktet eventuelt, bød på enkelte indlæg. Møller og tidligere formand for foreningen, Verner Nielsen, takkede for valget som æresmedlem i Dansk Møllerforening, på egen og Jørgen Hansens vegne. Samtidig berettede han om de op og nedture han havde oplevet som medlem af foreningen siden sin indmeldelse i 1952.

Otto Rasmussen, Odense, Walther Schmidtsdorff, Lyngby samt Lene Poulsen, Ganløse Mølle kom også med små indlæg under eventuelt.

Indlægget fra Lene Poulsen, på Ganløse Mølle, handlede om, at vi i "Møllen" kunne spørge medlemmerne om hvordan deres mølleinterresse opstod, som de efterfølgende kunne berette om i bladet.

Efter disse indlæg takkede dirigent Lars M. Rasmussen for god ro og orden.

Ved den efterfølgende frokost, var der igen smagsprøver på øens Regionale Madkultur, serveret i den hyggelige cafe "SKAFFERIET" på Gudhjem mølle.


Mølleturen.

På den nærliggende tankstation, satte vi os tilrette i bussen kursen blev sat mod dagens første besøg, Melstedgaard og Tejn Mølle. Først samledes vi alle på gårdspladsen ved Melstedgård, hvor vores guide denne eftermiddag, Niels-Holger Larsen fortalte om stedet og lidt om flytningen af Tejn mølle. Herefter fordelte vi os, så nogle kiggede på udstillingen i Melstedgård og de øvrige fulgte med Niels-Holger op ad bakken hvor Tejn Mølle nu er placeret. Fra denne bakketop er udsigten unik og møllens trappe/svans dannede baggrund for Niels - Holgers foredrag om Tejn Mølles flytning og restaurering. Denne mølles vinger er et helt kapitel for sig, klapvinger med en helt speciel fjedersvikning af klapperne (se artiklen i "Møllen" nr. 3576 - Sept-Okt. 2006). Vingearme og hækværk var lavet og lå ved møllen, og her fik vi forklaret hvordan dette system skulle laves og forhåbentlig ville komme til at fungere i praksis, når møllen inden længe blev helt færdig. Udstillingen på Melstedgård indeholdt en del af de originale dele fra Tejn Mølle, såsom klapper, kværn m.m. Disse dele var for dårlige at restaurere, men dannede gode rammer i udstillingen.

Vi bevægede os nu videre østover mod Kuremøllen, som var turens næste møllebesøg. Her blev vi modtaget af synet af møllen med omkringliggende marker med blomstrende purløg. Flaget var hejst og kaffen var brygget. Margrethe Sommer som er "mølledatteren" tog pænt imod os, og hendes far, den nu 92 årige Kristian Sommer, som er tredje generation på møllen, var der også.

Kaffen blev indtaget, møllen besigtiget og den gamle "Ruston" dieselmotor, blev startet, og snakken gik lystigt blandt "møllefolket". Opmærksomme møllefolk havde opdaget en sindrig konstruktion i hatten. "Slæderne" som holder hatten på plads på krøjekransen, var på møllen her monteret med to rullehjul. Disse rullehjul skulle så sørge for at møllehatten hele tiden blev holdt på plads i det rette spor. Så her var på ingen måder - "slinger i valsen" - et flot arrangement på en solfyldt lørdag eftermiddag.

Turen gik nu gennem Svaneke hvor vi så alle byens små maleriske huse, røgerier m.m. og målet var Bechs Mølle, byens ene vartegn, og Danmarks ældste bevarede stubmølle, bygget ca.1629.

De fleste deltagere tog turen op ad den stejle trappe for at se på møllens indre dele hvoraf mange af dem er originale. Møllen kan ikke køre og vil sandsynligvis heller ikke komme til det, da det ville kræve at alt for mange originale dele skulle udskiftes. Så her vægtes det visuelle syn højt i møllens bevaringsplan.

Næste stop på vejen rundt i det Bornholmske møllerige var Årsdale Mølle, øens stolthed blandt møllerne. Møllen er unik, forstået på den måde at den aldrig har været i forfald, og så senere restaureret, som ellers er den "historie" de fleste møller må igennem, hvis de skal bevares for eftertiden. I dag er det fjerde generation "Mikkelsen" som ejer møllen. Møller Anthon Mikkelsen har nu overladt driften til sønnerne Jesper og Finn, som nu lader møllens vinger male el i stedet for mel. Alt maskineri er dog stadig intakt og som noget nyt vises der film om møllens historie, oppe i møllen. Så her har det visuelle også indtaget møllen. Magasin bygningen benyttes som stensliberi og souvenir butik. Efter synet af denne smukke hvide mølle badet i solens skarpe stråler gik turen videre forbi stubmøllen i Egeby samt Myreagre Mølle, inden vi nåede frem til sidste møllebesøg på turen, Bornholms Valsemølle i Åkirkeby. Møllen er i dag en moderne valsemølle i fuld drift, stadig i møllerfamilien Jespersens eje med far og søn ved roret i dag. Vi blev modtaget af sønnen på møllen, Niels Jespersen som først fortalte lidt om den gamle hollandske mølle, som fungerer som vartegn for virksomheden. Den blev opført i 1867 som afløser for en stubmølle og virkede som mølle frem til 1950. Herefter gik vi ind i mølleriet som var sat i fuld gang for os. Valsestole, plansigter, sugeanlæg, ja alt fungerede som på en ganske almindelig arbejdsdag i møllen. Oplevelsen af dette velfungerende anlæg var en helt speciel oplevelse. For to af selskabets deltagere var oplevelsen dog endnu mere spændende. De to møllere Jørgen og Henning Hansen, som i deres tidligere arbejdsliv som møllere, har beskæftiget sig med valsemølleri, ja der blev deres dag endnu mere spændende og trak formentlig en masse minder frem på nethinden. Der blev fremstillet flere forskellige melsorter her på møllen, som i små sække blev det helt store salgsobjekt blandt deltagerne.

Et flot punktum på dagens spændende oplevelser, bundet sammen af vores guide, Niels-Holgers store viden om øens og møllernes spændende historie,


Aftenfesten

Gudhjem Mølles hyggelige cafe dannede endnu engang rammen om kulinariske oplevelser fra øen, ved festaftenen. Den gode mad, taler, gaveoverrækkelse til vores guide, møllesange og festlige indslag fra foreningens formand, var nogle af de oplevelser resten af selskabet samt de indbudte gæster, blev underholdt med på festaftenen.


Søndag

Søndag var hjemrejsedag. Bussen var parkeret ved den lille havn i Gudhjem og efter at vi alle havde afleveret nøgler og samlet vores personlige ejendele i bussen, gik turen mod Rønne til færgen.

Efter en rolig overfart var næste mål Skabersjö Mölla, flot stubmølle som vi havde arrangeret besøg ved, inden vi satte kurs mod Danmark. Efter morgenmaden havde vi alle smurt rigtige "skovtursmadpakker" som vi ville fortære ved møllen. Svend Erik Svensson og Pierre Winge, fra Foreningen Skabersjö Mölla, modtog os ved ankomsten, og vi gik i gang med madpakker og dertil en kold øl eller vand i det varme sommervejr. Sven Erik fortalte kort om møllen som opførtes i 1838 og foreningens arbejde med den. Dog har der på stedet ligget en forgænger for denne stubmølle allerede i 1624, som benævnes "Gårdens vejr Mølle". Møllen er intakt, men grundet problemer med vingeakslen, kunne vingerne ikke dreje, så den oplevelse har vi til gode til en anden gang. Ellers så blev møllens øvrige inventar studeret nøje og gennemfotograferet af mange. Som afslutning på besøget, fik vi taget et gruppebillede af hele selskabet foran møllen. Vi takkede vores to Skånske værter for at de ville fremvise møllen, og samtidig afleverede vi gaver som tak.

Turen gik nu mod Danmark og alle var en oplevelse af årsmødet på Bornholm, rigere.