Annoncer

 

Annoncer

Der er mulighed for at annoncere i bladet Møllen, som udkommer seks gange årligt i månederne; januar, marts, maj, juli, september og november.

Annoncer er som udgangspunkti sort/hvid.

Farvetryk kan aftalen til en merpris af 400 kr. pr nummer.

Ønske om særlig placering kan aftales nærmere.

Henvendelse kasserer Søren Hansen E-mai. louisevej5@mail.dk


Annoncepriser pr. nummer, s/h - tryk:

1/1 side: 900 kr.

3/4 side: 650 kr.

1/2 side: 500 kr.

1/4 side: 300 kr.

1/8 side: 200 kr.


Der tillægges ikke moms da Dansk Møllerforening er momsfritaget.

Annoncematerialet skal være redaktionen i hænde senest den 20. i måneden forud for udgivelsen af det kommende blad. Vi modtager helst annoncematerialet elektronisk, men hvis det ikke er muligt kan vi også modtage det i papirudgave.


Annoncering på webside:

Rubrikannoncer på Dansk Møllerforenings webside. Prisen er 500 kr/år , dog 250 kr/ år, hvis der også annonceres i foreningens blad. Annoncematerialet skal fremsendes elektronisk, og kan består af illustration og tekst / omtale på max. 100 ord.