Før opstart

 

2. Før opstart

Man bør gøre sig tanker om hvad formålet med møllelauget skal være. Er det kun for at bevare møllen som en flot bygning i nærmiljøet, eller skal møllen og historien formidles bredere, til f.eks. turister?

Det at sætte sig et mål er vigtigt. Det skal være et mål alle kan forholde sig til, og så skal det være realistisk. (Eks.  vandhjulet eller vingerne skal dreje...) Dernæst kan man sætte sig et delmål op. Start f.eks med at forsøge at gøre møllen tæt. Når delmålet er nået er det vigtigt at fejre det på en eller anden måde. Det er vigtigt at synliggøre succesen - ikke kun for den hårde kerne af mølleentusiaster, men også for omgivelserne i lokalsamfundet. Der er en ting man er sammen om - et fællesskab, det er sjovt at være en del af. På denne måde får man et fremragende grundlag, der kan udbygges i takt med at nye mål bliver sat.

For at kunne sætte sig mål, er det også vigtigt at man er helt klar over, hvilken stand møllen og evt. tilhørende bygninger er i. Er man ikke selv byggesagkyndig, er det vigtigt at man allierer sig med nogen der kan vurdere standen, så man ved, hvad det er der skal arbejdes med, og hvad der skal til for at rede bygningerne. Er det det tekniske i møllen der skal gennemgås, er der møllebyggere i Danmark, der kan hjælpe med at skabe et overblik over standen.  

Alt efter møllens ejerforhold, er det vigtigt at man også undersøger hvilke muligheder man har for både økonomisk og praktisk hjælp hos kommunen.  Det ville være synd at man bruger sin tid på f.eks. at holde udendørsarealerne, hvis ejeren (kommunen?) har mulighed for at hjælpe. Nogle kommuner har puljer, hvor lokale foreninger kan søge økonomiske midler. Der er i mange kommuner etableret arbejdsgrupper for ledige, som bl.a. gerne vil have mindre projekter at sende de ledige ud til.

Når man har skabt sig et overblik over opgaverne og mulighederne, skal der gøres de indledende øvelser i forbindelse af sammensætningen af en bestyrelse/arbejdsgruppe(r).

Nogle personer er gode til det praktiske arbejde, nogle er gode til at skrive og formulere sig, andre har gode kontakter til erhvervsliv eller kommunen. Før man starter op, vil det være en god ide at gøre sig overvejelser om hvilke personer der skal tage sig de opgaver der er, og som kommer.

Endeligt skal der indkaldes til stiftende generalforsamling. Her er det vigtigt at man bruger alle de kanaler man har til rådighed til at formidle. Lokalaviser kontaktes, der skal sættes plakater op, og man kan omdele sedler. Det er vigtigt for enhver forening, at der er stor opbakning. Derfor er det vigtigt at ingen er i tvivl om at der snart kommer endnu en forening - nu til den lokale mølle!