Grubbe Mølle

Grubbe Mølle

Grubbe Mølle er beliggende 3 km vest for Fåborg. Møllen er privatejet, og består både af en vindmølle og en vandmølle. Grubbe Mølle ligger ved Horne Mølle Å, som har sit udspring i Svanninge Bakker og løber ud i Helnæsbugten.

Vandmøllen nævnes første gang omkring 1500, som "Suaning Mølle, en stor gammel vandmølle med 2 kværne". Frem til ca. 1825 havde vandmøllen 3 vandhjul, men de blev omkring 1860 erstattet af et stort dobbelt vandhjul, som var 2,5 meter bredt. I 1928 blev vandhjulet udskiftet med en turbine, som stadig er i funktion.

Vindmøllen blev tilkøbt i 1892, hvor den blev flyttet fra Nykøbing S. til Grubbe Mølle. Vindmøllen og vandmøllen var i drift frem til 1960, men begge møller er stadig fuldt funktionsdygtige og i god stand.

Foreningen Grubbe Mølles Venner støtter arbejdet med vedligeholdelsen af møllerne, både i dagligdagen og ved arrangementer.