Møllecitater

Og her stod Møllen paa bar Mark og tilmed paa det høieste Punkt, som Vejen skraanede saa smaat op imod og sænkede sig fra - "Høimøllen" kaldte den sig. Op over Træerne hævede den sig og bredte sine fire Arme ud mod Himmelrummet: det Eneste den bad om - Vind og Vejr; det Eneste den frygtede - Vindstille! (Møllen, Karl Gjellerup, 1911)

 

Møllen vilde have bedst Vind i Vingerne om Efteraaret og Foraaret og være mest i Bekneb i Barfrost og Hundedage. (Møllen, Karl Gjellerup, 1911)

 

Møllerens vækkeur bestod i en række popler ved gavlen af stuehuset udenfor soveværelsesvinduet. Når de begyndte at rasle med bladene så var det tid at stå op. Mølleren var jo i det hele taget fuldt afhængigt af vejrets luner. (Dansk Møllerforening 125 år, 1884 - 2009, Viggo Therkelsen, 2009)