Møllepoesi

I mange møller er gennem tiderne nedskrevet små tekster forskellige steder i møllerne. Nogle tekster er praktiske notater, mens andre er mere poetiske;Her høres kværnens gang

og sigtens sagte klappen

Derfor tit og mangen gang

må op og ned ad trappen.


At være møller, det er slaveri

Medens andre sover

da må vi våge

For at føden skaffe

Til folk og fæ.


En møller af den rette slags

Ham ingen sorger huser,

Han maler alle sorger bort

Når kværnen lystigt suser.


En møllersvend den arme sjæl

han må male gryn og mel,

dag og nat kan knap forslå

altid må de kværne gå.


At valse går ret lystigt til

det er der forskel på,

med denne her er det ej så sjovt

som med de piger små.