Økonomi

 

4. Økonomi

Har man med møller at gøre, vil økonomi også blive en naturlig del af laugets opgaver.

Uanset hvor store eller små mål man sætter sig, skal der penge til. Har indehaveren af møllen økonomiske midler, er det jo fint - men sådan er det sjældent!  Så endnu en stor opgave skal løses af møllelauget.

Der er flere ting der spiller ind når man skal finde muligheder for at fremskaffe økonomiske midler.

Er møllen fredet? Er møllen offentligt eller privat ejet? Hvilken kommune?

Er møllen fredet, og ikke offentligt ejet, har man mulighed for at søge Kulturarvstyrelsen om tilskud. Der gives normalt et tilskud svarende til 30% af det budgetteret beløb, men det kan variere meget alt efter projektets størrelse og art. For at søge om tilskud SKAL projektet være godkendt af Kulturarvstyrelsen. Men der er begrænsede midler, så det er ikke sikkert at man får del i midlerne, selvom et projekt er godkendt.  

Men det er jo de færreste møller der er fredet, og er møllen ikke fredet, må man sætte sin lid til de mange fonde, der støtter møllerne, eller måske hjælp fra kommunen, eller helt andre donorer.

Uanset hvor man søger om midler, skal man lave en grundig i beskrivelse af projektet. Det er vigtigt, at man skriver om forudsætningerne for at projektet kan gennemføres, hvilke usikkerheder der er, og det endelige mål skal beskrives. Det er vigtigt at engagementet lyser igennem - dem der læser ansøgningen, skal kunne se at de gør en forskel, ved at støtte netop jeres projekt. Og så skal der selvfølgelig være et budget, hvori man kan se hvordan man har tænkt sig projektet skal finansieres. På Nordisk Kulturfonds hjemmeside kan man downloade kompendiet "At søge projektstøtte", hvilket beskriver i detaljer, hvad man skal overveje og hvad man skal beskrive, når man søger tilskud fra fonde. Du kan følge linket "her".

Dansk Møllerforening kan være behjælpelig med ideer til hvilke fonde man kan søge.