Pressemeddelelse

Dansk Mølledag Søndag den 20. juni 2010

Igen i år - 2010 - holdes der DANSK MØLLEDAG, en national festdag med ca. 100 åbne vand- og vindmøller. Vi håber, at der igen kommer mere end 20.000 besøgende den dag!

Flere andre europæiske lande - Holland, Tyskland, Belgien, Sverige m.fl. fejrer også national mølledag på bestemte dage hvert år. Vi er således med i en kulturel festdag for fejring af alle de gamle møller i hele Europa. Ca. 100 danske møller deltager, og vi forventer, at der vil være over 50 arbejdende vand- og vindmøller, der producerer mel og el, såfremt vejret tillader det.

 Mange deltagende møller har aktiviteter for børn og voksne. Melsalg og snobrødsbagning, folkedans, musik og kulturhistorie med udstillinger ude og inde.

Det er den 17. nationale mølledag i Danmark, hvor møllelaugenes frivillige hjælpere vil fortælle og demonstrere møllerne i funktion.

På Møllepuljen og Dansk Møllerforenings hjemmesider kan man hurtigt finde de møller, der er nærmest den egn eller det område, hvor man bor!

På begge hjemmesider kan du bl.a. finde uddybende information om mølleriets historie i Danmark, kort over de deltagende møller, fotos m.m.

Velkommen til Dansk Mølledag - 2010

Møllepuljen/Dansk Mølle Forum: www.moelle-forum.dk

Dansk Møllerforening: www.danskmoellerforening.dk

Mølledagen 2010 er sponseret af: Augustinus Fonden og Oticon Fonden