Pressemeddelelse

Dansk Mølledag søndag

den 17. juni 2012Plakat Dansk Mølledag


Igen i år - 2012 - holdes der DANSK MØLLEDAG, en national festdag med ca. 100 åbne vand- og vindmøller. Vi håber, at der igen kommer mange besøgende den dag!

Flere andre europæiske lande - Holland, Tyskland, Belgien, Sverige m.fl. fejrer også national mølledag på bestemte dage hvert år. Vi er således med i en kulturel fejring af alle de gamle møller i hele Europa. Ca. 100 danske møller deltager, og vi forventer, at der vil være over 50 arbejdende vand- og vindmøller, der producerer mel og el, såfremt vejret tillader det.
Mange deltagende møller har aktiviteter for børn og voksne. Melsalg og sno -
brødsbagning, folkedans, musik og kulturhistorie med udstillinger ude og inde.
Det er den 18. nationale mølledag i Danmark, hvor møllelaugenes frivillige
hjælpere vil fortælle og demonstrere møllerne i funktion.

På Møllepuljen og Dansk Møllerforenings hjemmesider kan man hurtigt finde
de møller, der er nærmest den egn eller det område, hvor man bor!
På begge hjemmesider kan du bl.a. finde uddybende information om
mølleriets historie i Danmark, kort over de deltagende møller, fotos m.m.

I år introducerer vi mølledagsflaget, som vil vise at møllen deltager i mølledagen og
har åben.

 

Velkommen til Dansk Mølledag - 2012

Møllepuljen/Dansk Mølle Forum: www.moelle-forum.dk

Dansk Møllerforening: www.danskmoellerforening.dk

 

Mølledagen 2012 er sponseret af:
Augustinus Fonden, Møllerens Fond, Fabrikant Mads Clausens Fond/Danfoss, Oticon Fonden og Phoenix Paint