Pressemeddelelse

100 vand- og vindmøller byder indenfor 21. juni 2015

 

Vore vand- og vindmøller er en både betydelig og farverig – samt truet – del af Danmarks kulturarv. Søndag 21. juni åbner cirka 100 af vore 300 tilbageblevne møller landet over dørene, når der for 22. gang holdes Dansk Mølledag.

 

Dansk Møllerforenings formand, Susanne Jervelund, efterlyser større politisk forståelse for møllesagen. Mange vandmøller trues af vandløbsrestaureringer, som uden hensyntagen til kulturarv brutalt omlægger møllebækken og tørlægger mølledammen.

 

”At køre på frihjul” og ”med rund hånd” er møllebegreber

Alle steder står frivillige mølleentusiaster på mølledagen parate til – helt uden sammenhæng med den på dagen overståede valgkamp – at vise og fortælle om ”historiens vingesus” samt møllebegreber som ”at køre på frihjul” eller ”med rund hånd”: En møller måtte beregne sig 1/18 af hver skæppe korn, han malede. Mængden blev udmålt ved at bruge en myndighedsgodkendt toldkop, der blev strøget af med en rund, lige pind. Den kunne være væk! Og så ”måtte” mølleren klare opgaven ”med rund hånd”. Næppe så ilde for ham, så måske er der alligevel en forbindelse til mange valgløfter.

 

Det er dyrt at bevare både vand- og vindmøller. Heldigvis ser en række fonde velvilligt på restaurerings- og større vedligeholdelsesopgaver. Og lykkeligvis har møllelav ud over landet en tusindtallig skare af frivillige, som sørger for, der lejlighedsvis fortsat er vind i sejlene og ledes vand til møllehjul og turbiner, så der CO2-frit kan males korn til mel på gamle stenkværne, laves jævnstrøm på generatorer og skæres brædder på båndsave. Det og meget mere kan opleves på mølledagen.

 

Mølle har fået nyt vandhjul

Kaleko Mølle ved Fåborg indvier 21. juni et nyt møllehjul og kalder i den anledning til fest. Der er taler af folketingsmedlem Erling Bonnesen, præsentation af genoptryk af arkitekt Warmings bog om møllen, samt en ny malebog med danske møllemotiver.

 

www.danskmoellerforening.dk ses, hvilke vand- og vindmøller, der åbner dørene 21. juni, ligesom der orienteres om de aktiviteter og tilbud, der bydes på de enkelte steder.

 

Dansk Mølledag støttes af Augustinusfonden, Mads Clausens Fond og Møllerens Fond.

 

 

Tekster til vedhæftede fotos, der frit kan benyttes:

 

Kaleko Mølle ved Fåborg har fået nyt vandhjul, som tages i brug på mølledagen

 

Kanehøj Vindmølle ved Skælskør