Vedtægter

 

3. vedtægter

Vedtægterne skal tilpasses i forhold til de mål man har sat sig, og kan udformes på mange måder.

Der er dog punkter som vedtægterne bør indeholde.


  • Formålet med foreningen skal beskrives.
  • Bestyrelsens sammensætning skal beskrives med antal af medlemmer og poster der skal besættes. (formand, næstformand.... o.s.v.)
  • Hvornår skal der afholdes generalforsamling?
  • Hvordan skal dagsordnen for generalforsamlingen se ud?
  • Fastsættelse af evt. kontigent.
  • Hvad skal der ske hvis foreningen opløses?


Når generalforsamlingen har vedtaget vedtægterne er foreningen, eller lauget, en realitet.