Annoncer

 

Annoncer

Der er mulighed for at annoncere i bladet Møllen, som udkommer seks gange årligt i månederne; januar, marts, maj, juli, september og november.

 

Ønske om særlig placering kan aftales nærmere.

Henvendelse kasserer Søren Hansen E-mai. louisevej5@mail.dk


Annoncepriser pr. nummer:

1/1 side: 1300 kr.

3/4 side: 850 kr.

1/2 side: 600 kr.

1/4 side: 400 kr.

1/8 side: 250 kr.


Der tillægges ikke moms da Dansk Møllerforening er momsfritaget.

Annoncematerialet skal være redaktionen i hænde senest den 20. i måneden forud for udgivelsen af det kommende blad.

 

20. februar(marts/ april)

20. april (maj/juni)

20. juni (juli/august)

20. august (setember/oktober)

20. oktober (november/december)

20. december (januar/februar)

 

 

Vi modtager helst annoncematerialet elektronisk, men hvis det ikke er muligt kan vi også modtage det i papirudgave.


Annoncering på webside:

Rubrikannoncer på Dansk Møllerforenings webside. Prisen er 500 kr/år , dog 250 kr/ år, hvis der også annonceres i foreningens blad. Annoncematerialet skal fremsendes elektronisk, og kan består af illustration og tekst / omtale på max. 100 ord.