Dansk litteratur om møller

 

 

Andersen, Lise:

 Rørvigs Møller i "Mellem Kattegat og Isefjord", Nykøbing Sj. 2001, s.154-173.


 Rørvig Mølle

Andersen, Lise:

"Noget om Møllesten", Hadsund Egns Museum 2002.


 Noget om Møllesten

Andersen, Lise:

"Vandmøllernes udvikling efter reformationen", i: De ferske vandes kulturhistorie i Danmark, Silkeborg 2004, s. 117 - 124.


 DeFrekseVandesKulturhistorie

Andreasen, Jørn og Torben Olesen (red.):

Møllebygninger i Danmark, redegørelse og status 1993, Skov- og Naturstyrelsen 1993.


 

Borgaard, Per:

Damgård Mølle. En mosaik omkring en sønderjysk boghvedemølle og dens egn. Søe Tryk. Rødekro. 1992

Damgård Mølle

Böcher, Steen B.:

Tadre Mølle. Københavns Amts Historiske Aarbog (særtryk). Roskilde. 1959,

Tadre Mølle

Bøcher, Steen B.:

Vandkraftens udnyttelse i det sydlige Nørrejylland før og nu, København 1942.


 

Christensen, Jørgen F.:

Rundt til danske vandmøller. Udgivet i samarbejde med Dansk Møllerforening og Selskabet Danske Møllers Venner. Cronic 1991.

Rundt til danske vandmøller

Fischer, Christian:

"De tidlige danske vandmøller", i: De ferske vandes kulturhistorie i Danmark, Silkeborg 2004, s. 110 - 116.


 DeFrekseVandesKulturhistorie

Fischer, Christian:

Tidlige Danske Vandmøller, Højbjerg 2004.


 

Fredriksen, H. Ellegaard:

Emmelev Mølle 150 år. 1838 - 1988. Emmelev Mølle 1988.

Emmelev Mølle

Hahnemann, Steffen:

Langs Ørbæk Å og Kongshøj Å. Nyborg og Omegns Museer. 2004

Ørbæk Å

Hahnemann, Steffen:

Langs Stokkebækken og Tange Å. Nyborg og Omegns Museer. 2005.

 Stokkebækken

Hahnemann, Steffen:

Langs Vejstrup Å - og de mindre vandløb mellem Lundeborg og Svendborg. Nyborg og Omegns Museer. 2008.

Vejstrup Å

Hansen, H. C. :

Forsøgsmøllen i  Askov. Poul la Cours Mølle. Dansk Udsyns Forlag 1981.

Forsøgsmøllen I Askov

Holbech, H. St.:

Munke Mølle. 1135 - 1935. Odense. 1935.

 

Høgh, Jon:

Gamle Vestjyske Møller. No Stampemølle. Bind I. Bollerup Boghandels Forlag. Ringkøbing 1986.

 No Stampemølle

Høgh, Jon:

Gamle Vestjyske Møller. Bundsbæk Mølle. Bind II. Bollerup Boghandels Forlag. Ringkøbing 1986.

 Bundsbæk Mølle

Høgh, Jon:

Gamle Vestjyske Møller. Ny Mølle. Bind III. Bollerup Boghandels Forlag. Ringkøbing 1986.

 Ny Mølle

Jensen, Esther.:

Borbjerg Mølles historie. Borbjerg. 1992.

Borbjerg Mølles historie

Jensen, Ferd.:

Haandbog i Mølleindustrien, København 1893.


 

Jespersen, Anders:

Mills and their Preservation. Virum 1957.


 

Jespersen, Anders:

Danske vindmøller som er eller bør fredes. Virum 1958.


 

Jespersen, Anders:

"Danish Windmills. The Outlines of a Pattern of Millwright Tradition" i: The Newcomen Society for the study of the History of Engineering and Technology. Transactions. Vol 31, 1957-58 and 1958-59. London, 1961.


 

Jespersen, Anders:

Slusegaardens Mølle og Ørredhus. Rønne. 1964.

Slusegaarden

Jespersen, Anders:

Svanninge Stampemølle. Købstadsmuseet. Den Gamle By. Aarhus. 1966.

SvanningeStampemølle

Jørgensen, Poul A. :

De malede brød. Møllerne langs Haarby Å. Forlaget i Haarby 1981.

De malede brød

Kjølby, Vilhelm:

Vindmøller før og nu - Bornholm, Bornholm 1978.


 Vindmøller før og nu

Kousgaard, Palle:

Vandmøllerne ved Salten Å. Forlaget Vinden Vender. 2003

Vandmøllerne ved Salten Å

Kristensen, Vagn Østergaard.:

Møllen på Mandø. Mandøforeningen. 2008.

Mandø Mølle

Kruse, Vibeke:

Mølleren på Børkop Vandmølle. Vejle Grafisk. 2005.

Mølleren på Børkop Mølle

Lampe, Jens Kongsted (red).:

Møller og møllere i Danmark gennem 100 år, Århus 1984.


 100år
Larsen, Edvin:
Egeskov Mølle. Historien om Mydtfyns grimme ælling. Svendborg Museum. 2016
 

Lebech-Sørensen, Anne Marie:

Vindmøller og Vandmøller i Danmark I, Skib Forlag 2002.


 AMLS Bind 1

Lebech-Sørensen, Anne Marie:

Vindmøller og Vandmøller i Danmark  II, Skib Forlag 2003.


 AMLS Bind 2 

Lebech-Sørensen, Anne Marie:

Vindmøller og Vandmøller i Danmark III, Skib Forlag 2007.


 AMLS Bind 3

Lebech-Sørensen, Anne Marie:

Vindmøller og Vandmøller i Danmark IV, Skib Forlag, 2009.


 AMLS Bind 4 

Lundbye, Vagn :

Rudkøbing Bymølle. Den selvejende institution til Bymøllens bevarelse. 1974.

 Rudkøbing Bymølle


 

Linow, Hans og Jens Lampe:

Møller på Als, Åbenrå 1966

 Møller på Als

Meyn, Niels (red.):

Danske Møller, København 1934.


 

Mortensøn, Ole og Hans Larsen:

Møller og Møllefolk på Langeland, Rudkøbing 1982.Møller, Jan:

Mølleåen fra Frederiksdal til Strandmøllen. Thanning & Appel. 1971.

Mølleåen

Nielsen, Anker J.:

Københavns Møller og Volde, København 1997.


 Københasvns møller og volde

Rawert, O. J:

Kongeriget Danmarks Industrielle Forhold fra de ældste Tider indtil Begyndelsen af 1848, 1850 - vedr. møller, s. 391 - 409, 589 - 593, 632 - 636.

 

Rønne, Bent Vedsted:

Sillerup Mølle. Møllen og møllernes historie gennem 150 år. 2009.

Sillerup Mølle

Skaanvad, N. C.:

Blåkilde og vandmøller ved Villestrup Å. Aalborg 1967.

Blåkilde

Strøm, Kirsten Havelund & Helene Sørensen:

Møller i Danmark - bidrag til en bibliografi, Dansk Historisk Håndbogsforlag 1981


 

Varming, Jens Chr.:

Kaleko Mølle. Bygningshistorisk beskrivelse og vejleder for besøgende. Faaborg 1977.

Kaleko Mølle

Vestergaard, Kristian:

Vandmøller i gl. Skanderborg amt. Viborg 1981. 

Vandmøller i Skanderborg

Westengaard-Hildinge, Otto  og Vagn Kieler:

Den gamle Hammermølle i Hellebæk. Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening. 1983.

 DenGamleHammermølleIHellebæk