Redaktion

Redaktion

Susanne Jervelund (ansv. red.)
Grubbemøllegyden 8A

5600 Fåborg 

tlf. 21 73 67 18

E-mail: jervelund@gmail.com


Per Gliese

Sneslev Sognevej 24, Sneslev

4100 Ringsted,

Telefon:  21 14 38 31

E- mail: gliese@c.dk


 

Sevda Metin

Lille Mølle

Lillemøllevej 14
5853 Ørbæk
Telefon: 40 36 15 14
E-mail: sevdametin1@gmail.com
 

 

Niels Christoffersen
Lumsaas Mølle
Oddenvej 188, Lumsaas

4500 Nykøbing Sj.

Telefon:  59 32 16 44

Indlæg til bladet

Har du artikler eller ideer til artikler? Så send os en E-mail: jervelund@gmail.com

Møllen udkommer medio i månederne januar, marts, maj, juli, september og november.

Der er deadline for stof til det efterfølgende blad den. 20. i måneden inden udgivelsesmåneden (det vil sige den 20. februar, 20. april, 20. juni, 20. august, 20. oktober og 20. december). 

Materiale der sendes uopfordret til redaktionen medtages i bladet i det omfang der er mulighed for det. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i tilsendt materiale efter nærmere aftale med skribenter.

 

Om Møllen

ISSN: 0026-8852

Tryk: Trundholm Tryk