Ukendte billeder

Ukendte møllebilleder

Oplysninger om ukendte møllebilleder kan sendes til Per Gliese, tlf: 57 61 87 22,

mail: pergliese@gmail.com

Mogens Mølle

.

Dette uidentificeret møllebillede er sendt til Dansk Møllerforening, med følgende oplysninger:

Forleden fik jeg anmodning om at hjælpe med at identificere lokaliteten for dette lille maleri, som er signeret med bogstavet B og årstallet 1841. Da det er et noget specielt anlæg, kan der være tale om en god billedmæssig dokumentation fra før fotografiets tid, men jeg behøver hjælp til at kende stedet.

 Billedet viser et temmelig høj mølle med bådformet hat. Ved siden af ses tømmerskelettet til en mølle under opførelse. Møllerne er umiddelbart op ad en "mur" som støttes af en del skråstivere, men hverken mur eller anlæg i det hele taget er ikke nærmere defineret. Har nogen en ide om anlæggets karakter og beliggenhed vil jeg meget gerne have kontakt på benny.boysen@mail.dk

 

Med venlig hilsen

Fh. museumsinspektør

Benny Boysen

Struer